De kracht van betekenis – Emily Esfahani Smith

In ‘De kracht van betekenis’ stelt Emily Esfahani Smith dat we het verkeerde doel hebben nagejaagd. De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig. Niet geluk, maar betekenis maakt het leven de moeite waard.

Op basis van recent psychologisch onderzoek en inzichten uit de filosofie en de literatuur laat Esfahani aan de hand van vier pijlers zien hoe we een zinvol leven kunnen vormgeven. 

Esfahani’s vier pijlers voor een zinvol leven:

1. Ergens bij horen, of dat nu je familieleden, milieuactivisten of leden van een boekenclub zijn.

2. Een doel dat ons motiveert iets aan de wereld bij te dragen, hoe bescheiden die bijdrage ook is.

3. Een coherent verhaal over je leven kunnen vertellen, waardoor ervaringen samenhang en betekenis krijgen.

4. Transcendentie, gebeurtenissen waardoor je boven het alledaagse uitstijgt, bijvoorbeeld wanneer je naar mooie muziek luistert, naar de sterrenhemel kijkt of een mystieke ervaring hebt.

Ook voerde Emily Esfahani Smith talloze gesprekken met onder anderen een dierenverzorgster, een ex-crimineel en een astronaut, om erachter te komen hoe je zin geeft aan je leven.

Aanbeveling van het comité:

Wij overschatten in onze tijd de waarde van geluk, en vergeten gemakkelijk dat echte voldoening gevonden kan worden in een leven dat betekenisvol is. Deze intuïtie had psychologe Emily Esfahani al in haar jeugd in Iran en later de VS. In dit boek verkent ze de reikwijdte van deze intuïtie. Persoonlijke observaties, de neerslag van vele gesprekken, en inzichten uit de psychologie, filosofie en literatuur worden soepel verweven tot een overtuigende beschouwing die te denken geeft, én te doen. Want een leven in betekenis komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar vraagt inzet en toewijding.