Gewoon God – Philip Troost

Op een prikkelend spirituele manier zoekt Philip Troost naar een eerlijke, ervaarbare manier om met God te leven en over hem te spreken. Hij blijft weg bij overspannen geloofsuitspraken en hoge morele verwachtingspatronen.

Volgens de auteur is geloven niet een zaak van alleen je hoofd. Juist in het volle leven met zijn dagelijkse handelingen krijg je contact met de energie van God.

Troost maakt zijn insteek concreet met herkenbare voorbeelden door invulling te geven aan veertig werkwoorden die iedereen kent uit het dagelijks leven.

Philip Troost beschrijft die alledaagse woorden als zoekwoorden om God te vinden, niet ver weg en in hogere sferen, maar vlakbij in je dagelijkse activiteiten en beslommeringen.

Oordeel van het comité: 

Het lijkt zo voor de hand liggend om spiritualiteit te verbinden met God of het goddelijke. Toch is Philip Troost de enige genomineerde auteur dit dit ook als vanzelfsprekend doet. Maar wel op een verrassende manier. Aan de hand van veertig zoekwoorden verkent hij in korte, prikkelende, bijna columnachtige hoofdstukken waar God te vinden is in het alledaagse. Om God tegen te komen hoef je niet te gaan zweven of je te ontworstelen aan het gewone leven. Integendeel. Met je voeten op de grond en geworteld in je eigen bestaan komt God misschien wel het dichtste bij.