Trouw

Trouw schrijft dagelijks over religie & filosofie, en spiritualiteit is daarbinnen een belangrijk thema. De Maand van de Spiritualiteit is mede op initiatief van Trouw opgericht.

Kijk ook op www.trouw.nl