Stemreglement

Stemreglement Maand van de Spiritualiteit 2018 voor het Beste Spirituele Boek 2018, ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.   

Stemreglement en CPNB Privacyverklaring

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

STEMGERECHTIGDEN

  1. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht.

STEMPROCEDURE

  1. Het publiek kan stemmen op een selectie van genomineerde boeken, bestaande uit zes titels die zijn voorgedragen door het comité, of op een titel van eigen keuze mits deze verschenen is tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.
  2. Er kan gestemd worden op de website maandvandespiritualiteit.nl en via de Maand van de Spiritualiteit stemwidget. Op deze website en widget staan de zes genomineerde titels genoemd. Het stemmen geschiedt op persoonlijke titel door invullen van het emailadres. De persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de CPNB om te informeren over voor hem/haar relevante diensten en producten. Informatie over het gebruik van deze gegevens is verder te vinden in de CPNB Privacyverklaring.
  1. Wanneer er zich in de ogen van de CPNB onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen. 

III. STEMPERIODE

  1. De genomineerde titels worden bij de start van de Maand van de Spiritualiteit bekendgemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen van 12 tot en met 26 januari 2018, 12.00 uur. De winnaar van de Publieksprijs wordt eind januari bekendgemaakt. Data zijn onder voorbehoud.
  1. TOT SLOT
  2. Door te stemmen op het Beste Spirituele Boek gaat men tevens akkoord met het Algemeen Reglement Beste Spirituele Boek 2018. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze publieksprijs.

Amsterdam, oktober 2017