Over de Maand

De Maand van de Spiritualiteit
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.

Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’.

Voor wie
De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Wat is spiritualiteit?
De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst. 

Partners en initiatief
De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van omroepvereniging KRO-NCRV, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. 

Trouw schrijft dagelijks over religie & filosofie en spiritualiteit is daarbinnen een belangrijk thema. 

KRO NCRV heeft als doelstelling te inspireren met programma’s over zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwelijke vraagstukken. Zo wordt o.a. in het tv-programma ‘Jacobine op Zondag’ aandacht aan de verkiezing van het Beste Spirituele Boek besteed. 

Ook Zin, tijdschrift voor ontdekken en ondernemen, haakt aan. In januari 2018 zal er een kortingsactie met ZIN zijn. Verdere informatie over deze kortingsactie volgt.

Vanaf 2013 organiseert de Stichting CPNB de Maand van de Spiritualiteit.

Meer informatie over de partners staat op de diverse websites:

KRO-NCRV 
Trouw
Zin
Stichting CPNB